Array ( ) Parafia Prawosławna w Biłgoraju - bloog.pl
Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 257 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Witamy na stronie Parafii Prawosławnej pw. Św. Jerzego Zwycieżcy w Biłgoraju. Serdecznie zapraszam do korzystania z zasobów internetowych witryny.

W tym miesiącu

W tym miesiącu :

 

  • 06.04 i 13.04 – Wielkopostne modlitwy za zmarłych
  • 14.04 Liturgia z fragmentami w języku polskim
  • 21.04 – Kolekta ogólnometropolitalna  – Kwiecień 2013 r. na budowe cerkwi w Parafii Prawosławnej w Bielance     
  • 27.04 –  Sobota Łazarza - Rekolekcje parafialne –  spowiedź  i św. Liturgia, po liturgii spotkanie w domu parafialnym
  • 28.04 –Tainstwo Jeleoswiaszczenia (Sakrament Namaszczenia Olejem) w parafii w Tarnogrodzie godz. 17:00
  • Przy  świecach można złożyć swoje ofiary na kwiaty które będą stały przy Płaszczenicy i w święto parafialne
  • W naszej parafii co miesiąc sprawowana jest Święta Liturgia z fragmentami w języku polskim, najczęściej jest to druga niedziela miesiąca. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bardziej zrozumieć to,co się dzieje podczas świętej Liturgii, jak również by docenić jakie piękno wypływa z liturgii sprawowanej tradycyjnie w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.

oceń
1
1

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

Parwosławie w Biłgoraju

  Historia Biłgoraja świadczy o wielokulturowości tego miasta.  Biłgoraj od lat był zamieszkiwany przez wielu wyznawców religii prawosławnej. Pierwsza Cerkiew w Biłgoraju była zbudowana w 1617 roku jeszcze jako prawosławna o czym świadczył napis na jednej z belek cerkiewnej budowli. W 1620 roku duszpasterz Cerkwi o. Stefan był uczestnikiem na Synodzie duchowieństwa w Szczebrzeszynie( czytamy w aktach wizytacji ówczesnych czasów). Wspomniana stara Cerkiew została zrujnowana w połowie XVIII stulecia. W latach 1790-1793 została zbudowana dzisiejsza murowana Cerkiew św. Jerzego, która w roku 1919 została przejęta i zamieniona na świątynię rzymskokatolicką.

Rok 1875, w którym doszło do kasaty unii brzeskiej, był czasem, kiedy wielu prawosławnych powróciło do wiary swoich ojców. Tak było również w przypadku mieszkańców Biłgoraja. Był to czas stateczny dla rozwoju Kościoła Prawosławnego.

Dla przypomnienia: unia brzeska została zawarta w 1596, między biskupami Kościoła prawosławnego a Kościołem katolickim. W wyniku unii powstał Kościół unicki, który zobowiązał prawosławnych do przyjęcia zwierzchnictwa papieża, uznać dogmaty Kościoła katolickiego w zamian za to zachowali obrządek prawosławny, kalendarz juliański oraz strukturę administracyjną i język cerkiewnosłowiański. Obecnie kontynuatorami Kościoła unickiego są grekokatolicy.

W 1875 roku kościół Św. Jerzego przy ulicy Kościuszki został przeznaczony na cerkiew prawosławną, był przez wyznawców prawosławia  użytkowany do 1914 roku. W tym to roku wraz z ustępem administracyjnym imperium rosyjskiego, wszystkich prawosławnych ewakuowano do Rosji, było to tzw. „bieżeństwo”.

W Biłgoraju została wówczas niewielka grupa prawosławnych, mimo to nabożeństwa wciąż się odbywały, tylko niesystematycznie. W 1919 cerkiew i cały majątek cerkiewny na mocy Rozporządzenia  ministerstwa rolnictwa został przejęty pod przymusowy zarząd państwowy, rozporządzenie to ukazało się w Monitorze Polskim, dzienniku urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej 20 czerwca 1919 roku. W 1921 roku społeczność prawosławna zaczęła powracać w rodzinne strony. Nabożeństwa prawosławne z braku świątyni odbywały się w domach prywatnych a w okresie letnim na cmentarzach. O tym, że w latach 20- tych społeczność prawosławna w Biłgoraju stanowiła pokaźną grupę mieszkańców miasta może świadczyć fakt, że w 1927 roku prawosławni gościli u siebie zwierzchnika Kościoła prawosławnego, metropolitę Dionizego, kiedy odwiedzał ten teren. (możemy przeczytać w archiwalnych  zachowanych dokumentach )

W czasie II wojny światowej, w 1941 roku, cerkiew znowu zaczęła należeć do wyznawców Prawosławia. Trwało to do roku 1945, w którym to nastąpiła akcja wysiedleńcza społeczności prawosławnej na ówczesną sowiecką Ukrainę. W mieście zostało ich bardzo niewiele. Taka sytuacja pojawiła się we wszystkich parafiach prawosławnych w powiecie biłgorajskim.  Pozostała społeczność prawosławna w Biłgoraju z braku świątyni musiała uczęszczać do oddalonej o 20 km świątyni w Tarnogrodzie. Taki stan rzeczy trwał aż do roku 2006. W tym że roku Diecezja Lubelsko-Chełmska zakupiła dom wraz z placem na potrzeby społeczności prawosławnej zamieszkującej Biłgoraj.

W czerwcu 2006 roku Parafia Prawosławna pw. Św. Jerzego w Biłgoraju została ponownie erygowana po wieloletniej przerwie. Na proboszcza został powołany młody duchowny ks. mgr Jarosław Biryłko. W wrześniu tego samego roku po zaadaptowaniu pomieszczeń gospodarczych na kaplicę w której odprawiane są nabożeństwa została poświęcona przez arcybiskupa Abla  Po raz pierwszy od wielu lat mieszkańcy Biłgoraja i okolic mieli możliwość uczestniczenia w Świętej Liturgii w swoim mieście. 

Parafia zaczęła się szybko rozwijać. Funkcjonuje Bractwo Młodzieży Prawosławnej, odbywają się także spotkania Starszego Bractwa, które skupia starszych parafian. Bractwo to, organizuje spotkania „ przy herbacie”, na których omawiane są sprawy związane z tradycją, kulturą, prawosławną oraz odbywa się nauczanie języka cerkiewno słowiańskiego. Przy parafii funkcjonuje również chór, który od początku istnienia parafii spotyka się na próbach, uświetnia nabożeństwa i różne uroczystości

Dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest katecheza w punkcie międzyszkolnym. Parafia organizuje  koncerty muzyki cerkiewnej,  wystawy, wykłady z udziałem ciekawych osób reprezentujących kościół prawosławny. Obecnie wspólnota biłgorajska liczy ponad 30 rodzin.

Szczególne chwile społeczność prawosławna Biłgoraja przeżywała  w 2008 roku. Dnia 16 listopada  2008 roku  w Biłgoraju odbyło się poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę cerkwi pw. św. Jerzego.  Był to  szczególny  dzień  dla  prawosławnych. Cerkiew, która powstanie w Biłgoraju, będzie pomnikiem smutnych i tragicznych wydarzeń z 1938 roku, upamiętniającym akcję burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu. Dla przypomnienia: "Akcja polonizacyjno-rewindykacyjna" - tak oficjalnie określały władze II Rzeczypospolitej wydarzenia między majem a lipcem 1938 roku, gdy pod nadzorem wojska burzone były prawosławne cerkwie, kaplice i domy modlitwy na Chełmszczyźnie. W wytycznych do akcji zachowanych w Centralnym Archiwum Wojskowym można przeczytać: "Wszyscy prawosławni Chełmszczyzny są zruszczonymi Polakami, którzy przez ucisk zaborcy odpadli od polskości". W burzeniu cerkwi brała udział policja, straż pożarna, wynajęci robotnicy, a czasami katoliccy mieszkańcy Chełmszczyzny. Wydarzenia przebiegały według jednego schematu: policja i wojsko otaczały teren wokół świątyni, by uniemożliwić interwencję prawosławnym, a potem robotnicy przystępowali do rozbiórki. W wyniku "akcji polonizacyjnej" zburzono 91 cerkwi, 10 kaplic i 26 domów modlitwy. Ówczesne władze, w tym premier Felicjan Sławoj-Składkowski i prezydent Ignacy Mościcki, przemilczały protesty prawosławnych posłów i Cerkw Prawosławnej”(Gaz.wyborcza18.XI.2008).  Uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji lubelsko- chełmskiej abp Abel w asyście zebranego duchowieństwa i szczególnych gości z Aten (Grecja) - m. in. ks. archimandryty Polikarpa. W słowie skierowanym do zebranych abp Abel powiedział: " Dokonaliśmy wielkiego aktu historycznego, przywołując orędownictwo Boże i Łaskę Ducha Świętego na początek budowy tego przybytku Bożego. Niechaj dobry Bóg przysporzy wszelkiej Łaski, abyśmy mogli być świadkami rosnących murów tej świątyni. Uroczystość dzisiejsza ma miejsce w rocznicę smutnych wydarzeń w Kościele prawosławnym, w 70 rocznicę burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu. Będzie to swoisty pomnik, że żywotność sprawy Bożej, ewangelii Chrystusowej, jest niezachwiany.  My, uczestnicy tej uroczystości, jesteśmy tym narzędziem w ręce Chrystusa, by dawać świadectwo istoty naszej wiary". "Dziękuję proboszczowi, ks. Jarosławowi wraz z parafianami i życzę, by Bóg Wszechmogący zawsze was ochraniał i pomagał w waszym Bożym dziele. Serdeczne podziękowania kieruję także do władz samorządowych, do architekta i ludzi dobrej woli, którzy wspierają to Boże dzieło".

Na uroczystościach byli obecni księża z parafii rzymskokatolickiej,  władze miasta  przedstawiciele starostwa, urzędów, oświaty i kultury.

 Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby wspomóc finansowo inicjatywę  budowy cerkwi pw. św. Jerzego w Biłgoraju, prosimy o wsparcie.  Prosimy o wpłaty na konto:

Parafia Prawosławna pw. św. Jerzego w Biłgoraju BANK SPÓŁDZIELCZY W BIŁGORAJU 32960200070015413620000001 z dopiskiem "Budowa cerkwi w Biłgoraju".


oceń
0
0

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

Kontakt

Parafia Prawosławna św. Jerzego w Biłgoraju

ul. Tarnogrodzka 3

23-400 Biłgoraj

 tel. (84) 686-08-98


oceń
0
0

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

Nabożeństwa - KWIECIEŃ 2013 r

 

6.IV.

Sobota

 

 

Wielkopostne  

Wspomnienie   Zmarłych

 

godz.   9:00  Liturgia św. Jana Złotoustego

      Panichida - nabożeństwo za zmarłych

 

7.IV.

Niedziela

 

 

III  NIEDZIELA   WIELKIEGO POSTU 

Adoracji Krzyża Świętego

 

godz.   10:00  Liturgia św. Bazylego Wielkiego

 

 

13.IV.

Sobota

 

Wielkopostne  

Wspomnienie   Zmarłych

 

godz.   9:00  Liturgia św. Jana Złotoustego

      Panichida - nabożeństwo za zmarłych

 

 

14.IV.

Niedziela

 

IV   NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Św. Jana   Klimaka

 

 

godz.   10:00  Liturgia św. Bazylego Wielkiego

( Liturgia z fragmentami w j. polskim )

 

 

20.IV.

Sobota

 

Sobota Akatystu. Wychwalanie Matki Bożej

 

godz.   9:00  Liturgia św. Jana Złotoustego

-po liturgii Akafist do Matki Bożej

 

 

21.IV.

Niedziela

 

V   NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Św. Marii   Egipskiej

 

 

godz.   10:00  Liturgia św. Bazylego Wielkiego

 

 

27.IV.

Sobota

 

Sobota Łazarza

Gowiennie parafialne

 

godz. 9:00    Liturgia św. Jana Złotoustego

–po liturgii spotkanie w domu parafialnym - film o tematyce   religijnej

 

28.IV.

Niedziela

 

Niedziela Palmowa

Wejście Pana do Jerozolimy

 

 

godz.   10:00  Liturgia św. Jana Złotoustego

- po liturgii poświęcenie palm

 


oceń
0
0

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

wtorek, 23 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  1 384  

Kalendarz

« styczeń »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

O moim bloogu

Parafia Prawosławna p.w św. Jerzego w Biłgoraju ul. Tarnogrodzka 3 23-400 Biłgoraj

Statystyki

Odwiedziny: 1384